Het oorspronkelijke schip ‘De Delft’

De bouw van 's-Lands Schip van Oorlog 'DELFT' vond plaats in Delfshaven in het jaar 1782. Opdrachtgever was het Admiraliteitscollege op de Maze te Rotterdam waar tegelijkertijd ook een tweede zusterschip, de 'BRAKEL' werd gebouwd op  's-Landswerf'. Deze werf adviseerde de bouw van het oorlogsschip 'Delft' te gunnen aan de particuliere werf van De Hoog & De Wit te Delfshaven, toen nog de zeehaven van de stad Delft.

De kosten voor de bouw van het casco van de Delft bedroegen Fl. 210.000,--. De bouwmeester van de Admiraliteit op de Maze, Pieter van Zwijndregt Pauluszoon, leverde de bouwtekeningen van beide oorlogsschepen.
 
De Delft en Brakel waren Linieschepen van 50/56 stukken (aantal kanons), verdeeld over twee geschutsdekken en vielen daarom in de catagorie Linieschepen van het 4e charter. Op het bovenste geschutsdek stonden aan weerszijden 12 kanonnen van 12 pond opgesteld. 12 pond betekent dat deze kanons gietijzeren ronde kogels van 12 Amsterdamse ponden van 494 gram konden verschieten. In totaal stonden op dit dek dus 24 kanonnen. Op het onderste kanonsdek stond hetzelfde aantal kanonnen, maar van een zwaarder kaliber, namelijk 24 pond.
 
De bemanning was tevens op deze dekken gestationeerd. De slaapplekken, in de vorm van hangmatten, bevonden zich tussen de kanonnen. De matrozen sliepen in lange rijen naast elkaar. Hier waren ook de schaftplaatsen gesitueerd, d.m.v. opklapbare tafels en banken, die aan de scheepswand en aan het plafond waren bevestigd.

Deel dit verhaal

e-mail icon
Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon
Hyves icon
Nujij icon
Google icon